Kategorier
Golden Retriever

Temadag funktion och mentalitet

Igår var jag tillsammans med ett antal andra medlemmar i Golden Retrieverklubben Västerbotten på en temadag om mentalitet och funktion, ett ämne som jag tycker är viktigt och  väldigt intressant. Ulf Sörlin som är van att  träffa alla sorters hundar på Bph och Robert Bohman som utför funktionsbeskrivningar på retriever höll i dagen. Vi gick igenom teorin, hur man tänker när man beskriver en hund. Vi pratade om de olika momenten som ingår i funktionsbeskrivning retriever, vilket är ett sätt att följa rasen och hur rasen utvecklas i det som retriever är ämnat till, apportör av fågel. Bph handlar om hundens personlighet och en beskrivning ger bra förståelse för hur din hund agerar i olika situationer.

Vi fick också möjlighet att själva fylla i beskrivningsprotokoll när vi tittade på varandras hundar och sedan analyserade vi tillsammans. Dagen avslutades med intressanta diskussioner hur mentalitets och funktionsbeskrivning kan användas för att förstå sin hund och hur de kan användas i avelsarbetet.