Spår

Att använda sin nos och följa spår är en medfödd kunskap och ett naturligt beteende hos hundar. Spår är därför en omtyckt och rolig aktivitet. Att erbjuda din hund spårning som aktivitet berikar din hund och ger den möjlighet att briljera, eftersom den så tydligt överglänser vår mänskliga förmåga.

Personspår och viltspår.

I personspår får hunden spåra en person. Tiden kan utökas mer och mer ju säkrare hunden blir och klarar då spår som är ända upp till 20 timmar gamla. En riktigt duktig spårhund tränas att spåra på grus och på asfalt men vanligen startar du träningen i miljöer där färre personer eller djur har gått. I bruksprov som anordnas av Brukshundsklubben finns en tävlingsgren där personspår ingår.

En enkel start på spår

En enkel start för att intressera hunden för ditt speciella spår kan vara att du tar ett snöre, knyter fast en bit korv och drar den över gräset. Sedan tar du hunden i koppel och visar med handen var spåret börjar, när hunden fått upp spårvittringen av korven följer du efter hunden i spåret. Var noggrann i början och tillåt inte hunden att gå bakåt i spåret men lita i övrigt på att hunden klarar sin uppgift och låt den arbeta självständigt.

Gör det enkelt i början, ett kort spår utan vinklar och en rejäl korvbit i slutet av spåret. Beröm din duktiga hund som hittat sin åtråvärda skatt!

Hitta familjemedlem genom spår

Du kan också starta med att låta hunden spåra någon medlem ur familjen, som gått ut i förväg och sedan väntar i spårslutet med leksak och mycket beröm och kel. Successivt gör du spåret svårare, genom att öka längden, göra vinklar och variera underlaget.

Om ni tycker att spår är en rolig aktivitet så rekommenderar jag att ni börjar använda en spårsele med lina. Det blir dels ett tydligt arbetstecken för hunden och det gör också att hunden kan arbeta mer fritt under spårningen.

Svensk Viltspår Champion

Viltspår är det som jag själv har störst erfarenhet av. Både Tacy och Gilly har tagit Svensk Viltspår Championat. Det innebär att de först har genomfört ett anlagsspår och sedan ska hunden ha tre ettor av godkända spår i öppenklass. Det är en fenomenalt härlig känsla tycker jag att i skogen förlita sig på sin hund, att se hur kompetenta de är på att följa ett spår.

Viltspår

Viltspår är egentligen till för att träna hundar så att de kan spåra upp trafik- eller skottskadat klövvilt. I träning så dras en klöv i skogen och skapar ett spår som hunden sedan efter några timmar ska följa. Vid spårets slut ligger klöven. Några hundar ser det som högsta vinsten att få hugga tag på klöven, för många andra är det själva spårningen som är belöningen och berömmet från föraren när de klarat uppgiften är tillräcklig. När du lägger spåret så drar du klöven så att det är den som kommer sist i spåret, du duttar ut blod och lämpligen sätter du snitslar i buskar och träd så att du själv är klar över spårets sträckning även den gång som du går spåret med hunden. När du lagt spåret klart ska du vara noggrann med att gå bort från spårslutet i en riktning från spår och spårbörjan, så att du inte lurar din hund.

Exempel på hur ett träningsspår kan vara upplagt.

Viltspårprov

Proven görs på dragna spår cirka 600 meter långa. I anlagsklass ska spåret dras och blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vila i 12–24 timmar. Öppenklass spåret ska innehålla vinklar, återgångar och bloduppehåll. Vid spårläggningen är växlande terräng bra, det vill säga att spåret läggs i skogsmark men även över höjder, hyggen, myrmark och stigar. Det sker också en skottprövning i sista delen av spåret. Spårlina i selen, som föraren håller i får inte vara längre än 10 meter. Det som bedöms på ett viltspårprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning.

Precis som i all träning så börjar träningen med att förenkla, att göra spår som hunden klarar av utifrån sin erfarenhet och ålder. Då får du en hund som vill spåra, som tycker att det är buskul.
När du ska förenkla så kan det vara bra att vara medveten om att det faktiskt är svårare att följa ett färskt spår, än vad det är när spåret fått ligga 1-3 timmar. Det är också svårare om spåret läggs på torr mark.

Om du vill läsa mer om att träna viltspår så kan jag rekommendera boken ”Träna viltspår-grunderna i eftersök” av Marita Carlsson.

Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som finns för viltspår.