Mentalitet

Vad är egentligen mentalitet?

Kortfattat kan man beskriva mentalitet som hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Är den självständig, försiktig av sig, nyfiken, lekfull, problemlösande, arbetsvillig, uthållig? Oftast är en hund alla dessa saker men i olika mängd och olika mycket beroende på situation. Vilken ålder din hund har och hur trygg hunden är med er relation spelar också in. Det är bra att veta att inget är statiskt utan du kan stärka och utveckla din hund under hela livet.

Du kan stärka och utveckla din hund hela livet!

Beteende-Personlighet-Hund, en mentalbeskrivning som du kan anmäla din hund till efter 1 års ålder. Ett BPH är uppbyggt av åtta olika moment, exempelvis att möta okända människor, att leka med olika föremål, att arbeta för att komma åt mat och överraskningsskrammel. Efter testet känner du din hunds mentalitet mer på djupet och i spindeldiagrammet som skapas kan du jämföra din hund med rasen i stort. För mig som uppfödare är den informationen intressant, ett viktigt verktyg i avelsarbetet.

Här kan du läsa mer om BPH