Kategorier
Jaktträning Träning

Linjer, markeringar och stadga

Pigga hundar som fick sträcka ut på isen under vår träning idag. Vi alternerade med linjer och markeringar, där första ekipaget tog linjen, nästa ekipage tog markeringen. En bra övning att ta linjen – dit handen pekar alldeles oavsett om en markering gått på sidan av. Att lita på linjetecknet och hålla sin linje. När linjedummien var hämtad fick den hund som ingick i ekipage två hämta markeringen, en bra träning i fokus och minne.

Under dagens träning ökade vi svårigheten genom att öka avståndet till dummien på linje och den kastade markeringen. Ökat avstånd gör att vinkeln mellan dessa krymper, så förutom avståndet blir längre så befinner de båda dummisarna sig något närmare varandra. Hundarna lyckades väl med sina uppgifter, tror vi anpassade svårigheterna bra och vi skickade inte innan vi såg hunden fokusera i rätt riktning.

Tacy fick en lite svårare uppgift. Vi la ut en linje och kastade sedan en dubbelmarkering, en dummie på höger och en på vänster sida av linjen. Hon skulle sedan börja med att hämta linjen och efter det hämta in dubbelmarkeringen. Det är inte alldeles lätt att avgöra avstånd på en vit stor yta. Jag fick därför använda stoppsignal, vilket funkade jättebra för att sedan pusha ut henne längre. Tacy klarade övningen bra men jag blev själv påmind om hur viktigt det är att själv fokusera och ta ut märken så att man vet precis vara markeringarna landat.