Kategorier
Jaktträning

Jaktprov i Skellefteå

I helgen ställde vi upp på B-prov i Skellefteå, vi fick ett tredje pris i öppenklass.

Markerna var fina, gles tallskog, tätare snår och en rejäl tjärn och surmark med olika gräsöar. Omväxlande miljöer beroende på åt vilket håll provets olika delar låg. Tacy lyckades bra på det mesta. Dubbelmarkeringar på land, första linjetaget och den efterföljande dubbelmarkeringen ut över surmark och i vatten.


För dagen lyssnade Tacy för dåligt på mina tecken, stop fungerade perfekt men höger och vänster var svårt. När jag efteråt funderar igenom provet så tror jag att det var flera delar som bidrog. Platsen dit hon blev skickad bestod av tät växtlighet med högt gräs. Linjetaget gick mellan markeringsplatserna för vatten markeringarna och fältet, jag stod på långt avstånd och dessutom på en betydligt högre plats än ner dit linjen var.
Platsen jag stod på var i skog, med mörkare skog bakom och det fanns många andra människor intill.


Att se henne arbeta på fältet var härligt, det var nästintill vindstilla vilket gjorde det svårare att hitta fåglarna men hon arbetade länge och engagerat. Det var roligt att se. Det är klart att jag skulle önska att vi hade kammat hem ett högre pris men öppen klass är nytt för både mig och Tacy så jag får se det som en nyttig erfarenhet. Det jag tar med mig är att jag ska upprepa och träna mycket på dirigeringar. Göra henne ännu mer säker på mina tecken.