Funktionsbeskrivning

Fb-R

Alla som köper valpar från Norrguld ska vara beredda på att göra funktionsbeskrivning av sin hund.

Golden Retrievern är en av de mest populära raserna i vårt land. Den har egenskaper som gör den lätt att tycka om. Med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en stor arbetskapacitet och den är också en fantastisk familjemedlem. Golden retriever hundar ska vara nyfikna, intelligenta, följ- och arbetssamma. Egenskaper som är jag tycker är mycket viktiga att bevara för framtiden.

Funktionsbeskrivning av retriever

I en funktionsbeskrivning (FB-R) tittar man på de olika egenskaperna i elva olika moment, exempelvis apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering. En funktionsbeskrivning görs tidigast vid ett års ålder. Den kräver ingen förberedelse eller träning. Funktionsbeskrivning ger både dig som hundens ägare och mig som uppfödare bra information. Därför är det viktigt och alla som köper valpar från Norrguld ska vara beredda på att funktionsbeskriva sin hund.

SKK hunddata/avelsdata kan du hitta resultaten på alla hundar som genomfört en funktionsbeskrivning.