Kategorier
Golden Retriever

Funktionsbeskrivning av a-kullen

19 juni samlades hundarna från A-kullen för att göra FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever. Det är sedan 2014 en stambokförd verksamhet inom SSRK där resultatet redovisas i SKK Hunddata, Avelsdata. Att få se hundarna utföra uppgifter som de gillar är alltid intressant och roligt för en ägare och/eller en uppfödare och att hundarna också har roligt är uppenbart.

På filmen hämtar Aiden en tung dummie som väger 3 kg. Han är målinriktad och lyckas trots den ovanliga tyngden. Det var en av flera olika uppgifter som hundarna fick utföra under FB-R. Väldigt intressant att se hur de tog sig an de olika delarna.
De ursprungliga egenskaperna hos våra arbetande goldens är viktiga att bevara för framtiden, att göra funktionsbeskrivning för att utvärdera och studera hundarna är en viktig del i detta.