Kategorier
Golden Retriever Valpar

En vecka

Valparna sover nu lite längre mellan varje matning. De allra första dagarna ville de dia mer eller mindre hela tiden. Tacy lämnade inte valplådan mer än för en snabb rastning och för att äta. När hon varit ute och rastat gick hon genast in för att titta till valparna och pyssla om dem i valplådan. Nu händer det emellertid att Tacy lämnar valplådan och kollar vad som händer i köket och vad människorna i huset gör. Valparna sover nu också lugnt under längre sammanhängande stunder.

Valparna är pigga och tar sig oväntat snabbt fram trots att de hasar framåt. Deras luktsinne och känsel är fantastiskt, när de känner av sin mamma blir de som målstyrda robotar som ovillkorligen ska fram till bästa diplatsen. Buffar och kryper på och intill varandra. Tack vare att alla tre hade ungefär samma födelsevikt, att de var lika i storlek, så har det inte krävts någon övervakande insats från vår sida. Alla valpar får och tar sig tillgång till maten. Vid vägning ser vi också att alla ökar i vikt för var dag som går. De är friska, pigga och underbart söta!