Kategorier
Valpar

Parning

Nu kan vi andas ut, i alla fall lite grann. Även under Tacys höglöp så tyckte Tacy och Birr mycket om varandra. Båda bjöd in och ville vara nära. Till slut resulterade parningsdanserna och försöken i två lyckade parningar, med två dagars mellanrum. Så nu finns det en känsla av säkerhet, det kommer förmodligen att […]

Kategorier
Valpar

Löp

I dag började Tacy löpa, den här gången är det alldeles speciellt spännande eftersom vi har tänkt para henne. Du kan läsa mer på den här sidan om både Tacy och hanen Birr.