Kategorier
Golden Retriever Jaktträning Träning

Bära och hämta vilt

Under helgen har vi tränat med fågel, båda hundarna var riktigt duktiga och hämtade in ett sök med sex olika fåglar och en kanin. Efter sökarbetet blev det två dubbelmarkeringar som avslut. Tacy valde att börja hämta in den först kastade markeringen, jag vet faktiskt inte varför. Vanligtvis brukar hon välja den sist kastade först, precis som de flesta hundar brukar göra. Nu vinklade jag inte oss alls eftersom markeringarna kom kl. 11 och kl. 14.00 (om du tänker en klocka) och syntes bra hur som helst. Kanske det påverkade?

Båda hundarna jobbade på jättebra, lokaliserade viltet, greppade fint och hade bra överlämningar. Eftersom det var rätt länge sedan vi tränade med vilt så var det skönt att se.